موارد و پروژه ها

موارد و پروژه خط تولید پنل خورشیدی 5MW-200MW

خط تولید تمام اتوماتیک 60 مگاوات در لهستان

TIME 2020.1
LOCATION لهستان
اندازه 2000sqm
ظرفیت 60MW
TYPE تمام اتوماتیک
ارتباط دادن

1 بحث در مورد راه حل ها

202202111760.png

2 بازدید از کارخانه خورشیدی چین 

202202115326.png

202202115143.png

3 خط تولید حمل و نقل 

202202111450.png

حمل و نقل 4 مواد ردیفی 

202202111290.png

نصب 5 

202202111294.png

202202238643.png

قبلی: نه بیشتر

بیایید ایده شما را به واقعیت تبدیل کنیم

Kindky جزئیات زیر را به ما اطلاع دهید، متشکرم!

همه آپلودها ایمن و محرمانه هستند